voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een renteloos studievergoeding, wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je bent een veelbelovend student,
  • je bent jonger dan 30 jaar,
  • je hebt de Nederlandse nationaliteit,
  • de studie waarvoor je de aanvraag indient is je eerste studie,
  • de studie is een voltijdstudie,
  • de studie is niet een studie theologie,
  • het is in redelijke mate aantoonbaar dat je ouders financieel niet (voldoende) kunnen ondersteunen,
  • je maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden tot lenen bij DUO,
  • inclusief het renteloos studievergoeding kom je tot een sluitende begroting (verwachte uitgaven zijn niet groter dan verwachte inkomsten).