doelstelling

Het doel van het Gerard Simeon Korijnfonds is het financieel steunen van Nederlandse jonge mensen in de kosten van hun studie of beroepsopleiding als ze zelf of hun ouders de opleiding niet of slechts gedeeltelijk kunnen betalen. Dit doen we door het verlenen van renteloze studievergoeding, waarbij we er vanuit gaan dat als je het terug kan betalen, dat je dat zult doen.