contact

Schriftelijk:
Stichting het Gerard Simeon Korijnfonds
Bouwmeester 21
1188DR Amstelveen

E-mail:
Indienen aanvraag: aanvraag@gskfonds.nl
Informatie/vragen: bestuur@gskfonds.nl

Telefonisch:
Het bestuur is om redenen van privacy niet telefonisch bereikbaar. Al het contact verloopt in principe schriftelijk of per e-mail. Je wordt telefonisch benaderd als daar aanleiding toe is.

Bankrekening:
U kunt uw renteloze studievergoeding terugbetalen of donaties/giften aan het Gerard Simeon Korijnfonds schenken via:
NL70 TRIO 0379 7408 77.