aanvraag

Voor het aanvragen van een renteloze lening volg je deze procedure:

Download het digitale aanmeldformulier (of de losse onderdelen 1, 2, en 3), vul het in, print deze uit en onderteken het. Vervolgens stuur je het formulier, inclusief eventuele relevante bijlagen (optioneel), uiterlijk twee maanden voor aanvang van je studie naar ons toe (zie contact). Wij beoordelen vervolgens of je aanvraag past binnen onze doelstelling en voorwaarden. Binnen vier weken ontvang je hier de uitslag van.

Wanneer wij je aanvraag wel honoreren dan sturen wij je per post een contract in tweevoud. Eén hiervan dien je getekend naar ons terug te sturen. De andere is voor je eigen administratie. Na ontvangst van het door jou getekende contract maken wij het renteloze voorschot in de vorm van een lening aan je over.

Wanneer we je aanvraag niet honoreren dan laten wij je deze uitslag per e-mail weten. Over de uitslag van de beoordelingsprocedure wordt niet gecorrespondeerd.