contact

Schriftelijk:
Stichting het Gerard Simeon Korijnfonds
Bouwmeester 21
1188DR Amstelveen

E-mail:
Indienen aanvraag: aanvraag@gskfonds.nl
Informatie/vragen: bestuur@gskfonds.nl

Het bestuur is om redenen van privacy niet telefonisch bereikbaar. Al het contact verloopt in principe schriftelijk of per e-mail. Je wordt telefonisch benaderd als daar aanleiding toe is.